Naast de belangrijkste titel van de pagina, de H1, komen de H2 titels. Ook dit zijn elementen op de pagina waar Google extra aandacht aan besteedt. Het gebruiken van deze elementen is daarom een optimalisatiekans.