Het land is reddeloos, de regering radeloos en het volk redeloos

Ben je al Corona moe? Er is geen ontsnappen aan deze crisis. Het nieuws, social media en het straatbeeld worden gedomineerd door corona. Logisch, het Covid-19 virus heeft een hele grote wissel getrokken op onze maatschappij. De angst en de genomen maatregelen zijn het onderwerp voor de publieke opinie en bedrijven spelen daar met hun marketing graag op in. Ga maar eens na hoeveel variaties van houdt anderhalve meter afstand, blijf thuis, thuiswerken en we doen het samen, u de afgelopen tijd heeft gezien? Het inzetten van marketing gebaseerd op de publieke opinie stamt uit de zeventiende eeuw. Nederland was in die tijd een van de welvarendste landen op de wereld. Landen als Frankrijk, Engeland en het huidige Duitsland keken met jaloezie naar onze natie. De bewoners van de Republiek waren mensen met durf, creativiteit en ondernemerszin en hiermee veroverden we de wereld. We waren welvarend, hadden overzeese koloniën en een sterke vloot. Amsterdam was het centrum van de wereld door zijn goede internationale financiële infrastructuur. Door het groeien van de welvaart zien we ook de wetenschap en kunst floreren. Het kon niet op. We kennen deze periode ook wel als de Gouden eeuw.

 

Een ramp komt nooit alleen

Rampjaar 1672 maakte een einde aan de welvaart. De republiek werd zowel op zee als op land aangevallen door Engeland, Frankrijk en de Bisdommen Münster en Keulen. De strijd duurde zeventien maanden en zorgde voor het sluiten van banken, winkels, rechtbanken, scholen en schouwburgen. Veel handelaren en bedrijven in de kunstsector gingen failliet. Ons eerste stadhouderloze tijdperk kwam ten einde. Dit koste de kop van de broers Johann en Cornelis de Witt. Zij werden door een woedende menigte -op zoek naar een zondebok voor alle ellende- gelyncht. De overeenkomsten tussen de zeventiende en de 21e eeuw zijn treffend. De vrijheid omgeslagen naar angst. Mensen raken hun baan kwijt, de toekomst is onzeker en de maatschappij verandert. De ellende van de zeventiende eeuw duurde nog een tijdje voort. Oorlogen, verschillende soorten landsbestuur, een tornado en een economische recessie teisterden de Nederlanden nog tot in de achttiende eeuw. En ook wij zullen noodgedwongen nog last krijgen van de naweeën van corona.

 

Marketing in een door crisis veranderende samenleving

In de zeventiende eeuw gingen schrijvers en uitgevers gretig in op de veranderingen in de maatschappij. Ze ontdekten dat pamfletten met lange politieke verhandelingen veel beter verkochten als deze werden samengevat in liedjes of op rijm werden gezet. Én dat mensen een vervolg op een eerder goed verkocht pamflet ook wilden hebben. Zelfs als dit vervolg nauwelijks nieuwe informatie bevatte. Dit zijn duidelijke uitingen van schrijvers en uitgevers die rekening gaan houden met het publiek. Het publiek is immers de klant. Het is niet gek dat deze ontwikkeling samenvalt met een periode waarin burgers zich steeds meer gaan bemoeien met politieke vraagstukken die grote invloed hebben op hun levens. Schrijvers gaan steeds vaker pamfletten schrijven in de vorm van een petitie. Op deze manier proberen ze invloed uit te oefenen op het bestuur en komt er een publiek debat op gang. Veel burgers nemen hieraan actief deel door hun mening op te schrijven. Anderen horen hierover in de kerk of op straat en er vormt zich een publieke opinie. Vergelijkbaar met hoe we die nu kennen. En ook nu zien we marketing die drijft op de publieke opinie. Want bedrijven zijn hier gevoelig voor.

 

Mensen maken zich zorgen, zijn gefrustreerd en hebben toegang tot verschillende platformen om zich te uiten. Bedrijven willen niet in ongenade vallen bij hun klanten. Ze willen geen kritiek krijgen die invloed kan hebben op hun omzet in toch al moeilijke tijden. Daarom komen ze met maatschappelijk verantwoorde acties die passen bij de publieke opinie en wanneer deze goed vallen bij het publiek levert ze dit, als bonus, gratis goede publiciteit op. Wanneer er crisis heerst zijn mensen met andere zaken bezig dan met het uitgeven van geld. Zeker als een crisis zoals deze er voor zorgt dat de economie terugloopt en er voor veel mensen financiële onzekerheid ontstaat. Het maken van reclame door bedrijven die winst willen maken wordt in crisistijd niet gewaardeerd. Maar bedrijven willen wel graag zichtbaar blijven. Daarom herzien veel bedrijven hun marketingstrategie, de commerciële insteek wordt vervangen door een maatschappelijke insteek. Daarmee laten bedrijven zien dat ze niet ongevoelig zijn voor het leed en dat ze graag willen helpen. Tegelijkertijd zorgt het dat bedrijven zichtbaar blijven bij het publiek. Hoe lang de crisis precies aanhoudt weet niemand, maar er komt een moment dat het consumentenvertrouwen weer gaat stijgen en mensen meer geld gaan uitgeven. Bedrijven willen dan niet vergeten zijn door hun klant. Het geheel stoppen van reclame-uitingen is dus geen goed idee, vandaar dat veel bedrijven in tijden van crisis hun toevlucht zoeken in deze oncreatieve manier van reclame maken.

 

Wat het verleden ons leert

Zowel rampjaar 1672 als 2020 zorgden voor grote veranderingen in de maatschappij. Maar veranderingen bieden ook kansen. Zo trokken begin achttiende eeuw veel stedelingen naar het platteland, waardoor de plattelandseconomie sterk kon groeien. Er ontstonden grote en innovatieve projecten. Zoals het inpolderen van ons natte Nederland. Nieuwe technieken en machines lieten de arbeidsproductiviteit stijgen. Door deze ontwikkelingen kwam er een grote vraag naar onze landbouwproducten op gang vanuit andere delen van Europa, welke weer grote economische voordelen opleverden. Deze handel zorgde voor het groeien van onze havens en was de bakermat voor het Nederland dat we nu kennen, waar nog steeds ruim 30% van ons Bruto Nationaal Product uit export bestaat.

 

De les uit de 17e eeuw leert ons dat ons volk bestaat uit ondernemers met een uitstekende handelsgeest. Dat we samen de schouders onder innovatie en ontwikkeling zetten. Dat we niet bij de pakken neer gaan zitten en een manier vinden om de vijand te verjagen en weer economisch gezond te worden. Nederlanders laten zich niet kennen. Marketing Madheads is een van de bedrijven in Nederland die zoekt naar nieuwe mogelijkheden en innovatie. Wij hebben een platform ontwikkeld dat jou als ondernemer in staat stelt om je eigen online marketing te managen, te analyseren en te organiseren. En wanneer je te druk bent omdat je bedrijf weer gaat floreren of als je geen zin of tijd hebt om (delen van) je online marketing zelf te doen. Dan plug je eenvoudig een online specialist in om je te helpen. Zo ben je helemaal ‘in control’ met betrekking tot jouw online marketing met de zekerheid dat er een sterk team achter je staat. Want de ondernemers van Nederland verslaan samen de vijand of deze nou bestaat uit jaloerse buurlanden of een virus. Nederland krijg je niet klein!